EGZAMIN VIII KLASY – NOWOŚĆ!

  • Kursy prowadzone najczęściej przez 2 lektorów- zagadnienia gramatyczne i wprowadzenie słownictwa, zajęcia komunikacyjne i kulturowe.
  • Kursy przygotowujące do testów i egzaminów finalnych na poszczególnych etapach edukacji:
    • EGZAMIN VIII KLASY
    • TEST GIMNAZJALNY
    • MATURA

Zajęcia 2 x 45 lub 60min/ tydzień